nabízíme i možnost profesionální analýzy Vašeho tiskového prostředí. Na jejím základě lze optimalizovat tisky a snížit tak Vaše celkové náklady, případně navrhnout nákup nejvhodnějšího zařízení, včetně jeho konfigurace.

zpracování dokumentů v síti, skenování, děrování, třídění ,sešívání

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

  • Komplexní digitalizaci a správu dokumentů ve firmě či organizaci.
  • Správu, zabezpečení a účtování tisků na sdíleném print zařízení.
  • Převádět listiny do prohledávatelných a editovatelných formátů.
  • Vyhledávat a spravovat dokumenty ve všech vašich systémech.
  • Velkoobjemovou konverzi dokumentů do digitálních knihoven.
  • Vytěžovat data z různých dokumentů – faktur, formulářů apod.
  • Bezpečně sdílet dokumenty kdekoli, kdykoli a na všech zařízeních.
  • A mnohem více pro práci s dokumenty nebo pro jejich archivaci.
  • FlowCAP -> Převádí dokumenty do digitálních formátů à INFO POPUP

FLOWACP (POPUP) – NEUVÁDĚT NÁZEV

FlowCap je komplexním univerzálním řešením, které umožňuje převádět papírové dokumenty do editovatelné či prohledávatelné podoby a následně je ukládat v digitálních úložištích nebo použít v navazujících systémech. S řešením FlowCap eliminujete pracné a časově náročné přepisování papírových dokumentů do vašich firemních systémů a současně zvýšíte efektivitu vyhledávání informací.

FlowCap nabízí široké možnosti pro zpracování fyzických i digitálních dokumentů. Ty mohou být po převodu automatizovaně zasílány do předdefinovaných cílových destinací (síťové složky, e-maily, CRM a ERP systémy, …) a doplněny o metadata. Intuitivní ovládání plně propojitelné s multifunkčními zařízeními Konica Minolta i propracovaná mobilní aplikace umožňují uživatelům pohodlnou a rychlou digitalizaci papírových dokumentů.  Díky flexibilitě nasazení může řešení fungovat jak v cloudu, tak v prostředí IT infrastruktury zákazníka. 

  • M-FILES (NEUVÁDĚT NÁZEV, POUZE POPIS SLUŽBY) jednoduché a jednotné řešení pro inteligentní vyhledávání informací, přístup a rychlou správu dokumentů v jakémkoliv firemním systému. Usnadňuje a zpřehledňuje správu dokumentů, bezpečně podporuje všechny podnikové obchodní procesy.